Proiectul de fata propune o serie de acțiuni integrate și concertate care se încadrează în direcțiile de cercetare și dezvoltare de produse în principal din sfera Internetului Obiectelor, fiind însă relevante și pentru datele de mari dimensiuni. Abordând tematici inovatoare și care vor realiza excelență tehnologică și dezvoltare de produse inteligente, estimate a avea un impact semnificativ pe piața românească dar nu numai, proiectul se încadrează în specializarea inteligenta 2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ȘI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE, 2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații: 2.1.2 Internetul viitorului și 2.1.1 Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni.

Cunoștințele, expertiza și temele propuse de proiect către întreprinderi se bazează pe competențele echipei proiectului, echipa care provine din trei facultăți de prestigiu din Universitatea Politehnica din București: Facultatea de Automatică și Calculatoare (A&C); Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI); Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA), facultăți cu o solidă excelență în cercetare și o tradiție de lungă durată în colaborarea cu companiile din domeniu.

Ecosistemul de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii NETIO a definit portofoliul de servicii pe care UPB le poate oferi în domeniile proiectului și care mapează expertiza și excelența în cercetare acumulată de colectivele celor trei facultăți implicate în proiect. Acest portofoliu de servicii este prezentat în Anexa Oferta de servicii de cercetare și inovare NETIO; serviciile oferite de proiect au fost deja popularizate prin afișarea acestora pe paginile de web ale instituției de cercetare.

În cadrul proiectului NETIO, portofoliului de servicii s-a concretizat prin identificarea unui număr de teme de cercetare și inovare care au fost grupate în două categorii. Prima categorie conține teme referitoare la tehnologii suport pentru produse și servicii IoT și destinate orașului inteligent care pot fi direct încorporate în produse sau oferite ca servicii. Aceste teme, grupate în cele relevante pentru networking și cele relevante pentru infrastructura, vor fi oferite întreprinderilor sub forma activităților de cercetare pentru întreprinderi (tip C) și vor avea ca rezultate soluții tehnologice inovative care pot fi înglobate imediat în diferite produse sau servicii ale unei întreprinderi (spre exemplu, o soluție de implementare a unei rețele de senzori low power care poate fi suportul unei game largi de produse: wireless building automation, factory automation, supply chain management, senzori medicali).

Cea de a doua categorie de teme se refera la soluții care conduc la realizarea unor prototipuri de produse și servicii inovative ce pot fi direct transformate în produse sau servicii de piață, și sunt subiectul activităților de cercetare în colaborare cu întreprinderile (activități de tip D). Dintre acestea, o parte a ofertei se refera la viitoare produse destinate direct consumatorilor (spre exemplu, program de asistare a mobilității persoanelor în vârstă, sistem de detectare a somnului la volan, personalizarea activităților colective) sau produse destinate firmelor (spre exemplu, mediu pentru explorarea rețelelor de senzori dintr-o clădire care permite o proiectare și vizualizare eficientă și convenabilă a amplasării senzorilor într-o incinta, sau platformă de servicii pervazive care poate fi configurată de o firma pentru oferta de servicii specifice). O perspectiva generala asupra abordării proiectului este prezentată în figura de mai jos.

Ecosistemul de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii NETIO


Produsele și serviciile propuse spre a fi dezvoltate de proiect înglobează provocări la nivel de cercetare aplicativa și inovare, sunt total noi din punct de vedere al concepției (spre exemplu, tema Mediu de realitate virtuală pentru explorarea rețelelor de senzori dintr-o clădire) sau folosesc tehnologii și algoritmi de ultimă generație care nu mai fost aplicați în produse sau prototipuri (spre exemplu, Rețea de senzori pentru recunoașterea activităților, Platforma IT personalizata pentru asistenta ambientala non-intruzivă și creșterea mobilității persoanelor în vârstă) sau folosesc tehnologii îmbunătățite sau mai eficiente (spre exemplu, temele Platforma informatică pentru controlul și managementul inteligent al configurațiilor energetice de tip smart grid, Infrastructură de acces pentru dispozitive IoT controlată prin SDN).

Astfel, proiectul creează contextul favorabil dezvoltării de noi colaborări și înglobează atât o dimensiune profund aplicativă orientată pe transferul tehnologic către întreprinderi, cât și o dimensiune inovativă din prisma noilor prototipuri dezvoltate care fructifică rezultatele cercetării.

În urma activităților din anul I al proiectului, tematicile propuse pe baza discuțiilor preliminare cu întreprinderile vor putea fi modificate sau rafinate, sau se vor putea adăuga tematici conexe identificate în urma dialogului cu un număr crescut de întreprinderi. Considerăm că activitățile din anul I al proiectului vor avea un rol cheie în acest proces interactiv de rafinare pornind de la setul de tematici, produse și servicii inițial propus.

 

Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă

Rezultatele activităților proiectului, a contractelor directe sau a celor de colaborare cu întreprinderile conduc la:

  • dezvoltarea de produse și servicii inteligente din domeniul Internet of Things (de exemplu Servicii pervazive pentru orașe inteligente, Rețea de senzori pentru recunoașterea activităților), parte componenta esențială a Internetului viitorului (“Internet of Things is a new revolution of the Internet and is a core part of the Future Internet”),
  • tehnologii noi sau îmbunătățite utilizabile direct în produse și servicii inovative și finalizate cu demonstratoare, care sunt relevante atât pentru componenta Internet of Things (de exemplu Rețele de senzori low-power) a Internetului viitorului cat și pentru componenta de networking a aceleiași specializări inteligente (de exemplu Accesul masiv M2M în sistemele 5G, Rețea ad-hoc și servicii vehiculare bazata pe SDN și procesare periferica),
  • produse care se încadrează în specializarea inteligenta Date de mari dimensiuni (de exemplu Evaluarea orașelor inteligente din prisma prezenței online a membrilor, Monitorizarea și poziționarea online a entităților).

În acest fel proiectul devine un catalizator al inovării de produse cu valoare adăugată mare prin colaborări bazate pe o cerere reală într-o piață în continuă creștere. De remarcat faptul că piața accesoriilor inteligente şi a celorlalte echipamente conectate la Internet este o viitoare oportunitate extrem de importantă pentru producătorii de soluții tehnologice hardware sau software deoarece piața telefoanelor sau tabletelor îşi încetineşte ritmul de creştere şi oferă marje de profit din ce în ce mai reduse.

Cooperarea cu companiile se realizează și în cadrul contractelor de cercetare, aici fiind preponderente companiile mici și mijlocii (a se vedea Anexa 2.12 unde au fost selectate cooperările cu întreprinderile pe bază de contracte numai din domeniul proiectului NETIO). In ultimul timp, numeroase companii mici și mijlocii contactează facultatea în dorința realizării de colaborare în cercetare și inovare, urmând o tendință existentă și de dorit de a se lansa în dezvoltarea și comercializarea propriilor produse ITC (față de modelul destul de răspândit în prezent de outsourcing). Există și companii din  străinătate interesate în competențele UPB. Un exemplu este compania franceză SIEN care a contactat A&C pentru competențele în domeniul interfețelor om-mașină și sisteme multi-agent și cu care s-a încheiat un contract de cercetare.

 

Beneficiarii direcți ai proiectului

Rezultatele proiectului NETIO vor conduce la realizarea transferului tehnologic și dezvoltarea produselor, proceselor și serviciilor inovative de nouă generație, toate acestea destinate direct producției. Se va urmări consolidarea si dezvoltarea clusterului existent și înființarea unui tehnopol în cadrul căruia să fie dezvoltate inclusiv noi direcții de cercetare aplicativă interdisciplinară, toate acestea facilitând demararea și implementarea de noi proiecte ulterioare de cercetare în parteneriate de tipul academic – întreprinderi. Raportat la aceste rezultate, beneficiarii proiectului acoperă întreaga societate din planul local, regional, național până la colaborările internaționale, din multiple categorii de beneficiari, de la mediul economic, industrial (firme și companii naționale și multinaționale), diverse sectoare guvernamentale (învățământ, sănătate), institute de cercetare-dezvoltare-inovare până la cetățeni direcți percepuți din prisma orașelor inteligente în care rezidă și a comunităților online din care fac parte. Multitudinea de proiecte derulate pe axa prioritară POS CCE, cât și noile proiecte de cercetare pe Orizont 2020 demonstrează maturitatea institutului de cercetare în coordonarea și gestionarea unor proiecte de anvergură care presupun interacțiuni cu multiple entități, inclusiv întreprinderi naționale sau europene.