Rezultate competitie Etapa II

Rezultatele competitiei NETIO Etapa a II-a, se regasesc aici. Au fost selectate 2 proiecte de tip C, iar celalte 2 propuneri se afla pe lista de asteptare.
Conform metodologiei NETIO, rezultatul evaluării este final și nu va putea face obiectul unei contestații. Proiectele care nu au fost selectate au intrat automat pe lista de așteptare, iar în situația în care o contractare nu se finalizează și/sau se realizează economii, următoarea propunere de proiect va fi selectată.
Va multumim pentru interesul demonstrat in participarea la competitia NETIO.

Lista proiectelor depuse in cadrul Etapei a II-a de selectie NETIO poate fi descarcata de aici.

Anunt lansare competitie Etapa a II – a. Proiecte de tip B si C

Avem deosebita plăcere și onoare de a vă anunţa calendarul pentru depunerea proiectelor de tip B si C – Sesiunea a II-a, începând cu 5 septembrie 2019.

Obiectivul proiectului NETIO este crearea unui cadru de colaborare între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things. În cadrul proiectului NETIO se vor desfășura granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii.

În redactarea propunerii dvs. avem rugamintea sa respectati Ghidul de Propuneri Proiecte Netio şi calendarul depunerilor.

Invitatie Apel Proiecte de tip C
Ghid Propuneri Proiecte NETIO etapa 2
Oferta Proiecte de tip B
Modele de contracte de tip B si C
Documente de eligibiilitate B si C
Formulare propunere proiecte de tip C
Nr. crt.
Actiunea Perioada/ Termen limită
1 Publicarea informațiilor și formularelor pentru propuneri de proiecte la adresa www.netio.ro 5 septembrie 2019
2 Primirea de propuneri de proiect conform formularelor publicate online http://netio.ro/apel-proiecte/ în cadrul platformei EasyChair configurate pentru competiția NETIO – https://easychair.org/conferences/?conf=netio2019 4 octombrie 2019
3 Publicarea listei de proiecte NETIO 7 octombrie 2019
4 Evaluarea propunerilor de proiect

  • Eligibilitatea propunerii de proiect a întreprinderii
  • Evaluare tehnico-financiară și managerială
14 octombrie 2019
5 Publicarea rezultatelor și transmiterea invitației de semnare a contractului 18 octombrie 2019

Rezultate competitie Etapa I

Rezultatele competitiei NETIO se regasesc aici. Au fost selectate 2 proiecte de tip C, iar celalte 2 propuneri au fost descalificate. Datorita constrangerilor bugetare din proiectul cadru NETIO au fost selectate primele 9 propuneri de proiecte tip D in ordinea descrescatoare a punctajului.
Conform metodologiei NETIO, rezultatul evaluării este final și nu va putea face obiectul unei contestații. Proiectele care nu au fost selectate au intrat automat pe lista de așteptare, iar în situația în care o contractare nu se finalizează și/sau se realizează economii, următoarea propunere de proiect din punct de vedere al punctajului va fi selectată.
Va multumim pentru interesul demonstrat in participarea la competitia NETIO.

Lista proiectelor depuse – NETIO

Lista proiectelor depuse in cadrul NETIO poate fi descarcata de aici.

Anunt

Avem deosebita plăcere și onoare de a vă anunţa calendarul pentru depunerea proiectelor, precum si faptul că începând cu 27 septembrie ne puteti trimite propunerile de proiecte în cadrul NETIO.

Obiectivul proiectului NETIO este crearea unui cadru de colaborare între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things. În cadrul proiectului NETIO se vor desfășura granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii.

În redactarea propunerii dvs. avem rugamintea sa respectati Ghidul de Propuneri Proiecte Netio şi calendarul depunerilor.

Termelul limita pentru primirea propunerilor de proiecte este pana miercuri 25 octombrie 2017!

Obtinerea certificatul fiscal al intreprinderii nu este obligatorie pana la data limita de depunere a proiectelor, dar este necesara dovada depunerii cererii pentru obtinerea acestuia.

Calendar depunere proiecte NETIO

Nr. Crt. Acțiunea Perioada/ Termen limită
1 Publicarea informațiilor și formularelor pentru propuneri de proiecte la adresa www.netio.ro 21 Septembrie 2017
2 Primirea de propuneri de proiect conform formularelor publicate online http://netio.ro/apel-proiecte/ în cadrul platformei EasyChair configurate pentru competiția NETIO – https://easychair.org/conferences/?conf=netio2017

Este obligatoriu ca pana luni, 16 octombrie, sa fie încărcat rezumatul propunerii pe pagina https://easychair.org/conferences/?conf=netio2017

25 Septembrie 2017 – 25 Octombrie 2017, pentru prima runda de selectie

15 Noiembrie 2017 – 15 Decembrie 2017, pentru a doua runda de selectie

3 Derularea de sesiuni de consiliere cu potențialii contractori
–  Prima sesiune: 6 Octombrie 2017
–  A doua sesiune: 16 Octombrie 2017
–  A treia sesiune: 20 Octombrie 2017
25 Septembrie 2017 – 27 Octombrie 2017
4  Publicarea listei de proiecte în primul apel de proiecte NETIO 27 Octombrie 2017
5 Evaluarea propunerilor de proiect

–  Eligibilitatea propunerii de proiect a întreprinderii

–  Evaluare tehnico-financiară și managerială

27 Octombrie 2017 – 3 Noiembrie 2017
6  Publicarea rezultatelor și transmiterea invitației la semnarea contractului  22 Noiembrie 2017
7  Semnarea contractelor  23 Noiembrie – 7 Decembrie 2017

Ghid propuneri proiecte NETIO

Descarca ghidul de propuneri proiecte de aici.

Formulare propuneri proiecte tip B, C si D

Descarca formularele pentru propunerile de proiecte de tip B aici.

Descarca formularele pentru propunerile de proiecte de tip C si D aici.

Întrebările de clarificare vor fi transmise la aceeași adresă de mail pe toată perioada de derulare a competiției (apel_proiecte@netio.ro).

Nerespectarea formatului, termenului limită și a instrucțiunilor cuprinse în cadrul formularelor va conduce la respingerea propunerii de proiect.

Modele de contracte tip B, C si D

Anexele la contractele subsidiare de tip B, C si D se gasesc la finalul fiecarui model de contract.

Proiectul NETIO este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), iar valoarea totală aferentă este de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.