PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

NETIO

OPEN DOORS

7-8 Decembrie 2016, orele 10:00 -14:00

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

ID 40 270 / Nr. contract de finanțare: 53/05.09.2016

 

Laboratoare OPEN DOORS

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Corp EF

Laboratorul “Inteligență ambientală” – EF310

Centrul de Cercetări PRECIS

Laboratorul “Inginerie Internet” – PR 203

Laboratorul “Produse şi procese inovative pentru extragerea cunoştinţelor” – PR305

Laboratorul “Inovare şi construire colaborativă a cunoaşterii sprijinite de calculator” – PR 306

Laboratorul “Roboţi umanoizi şi drone” – PR308

Laboratorul “Procese şi produse inovative pentru creşterea calităţii vieţii” – PR403

Laboratorul “Robotică Cognitivă Aplicată în Medicina Asistivă” – PR504

Laboratorul “Sisteme de control avansat pentru aplicaţii în timp real” – PR 505

Laboratorul “Produse şi servicii interoperabile pentru suportul deciziilor, pe bază de date geospaţiale” – PR604

Laboratorul “Produse şi servicii pervasive” – PR605

Laboratorul  “Servicii inovative pentru societatea inteligentă, digitală şi colaborativă a viitorului” – PR606

Laboratorul “Realitate Virtuală” – PR704

Laboratorul “Cercetări inovative şi utilizarea metodelor computaţionale avansate în domeniile aerospaţial, astrofizică, seismologie, meteorologiei şi hidrologiei” – PR705

Laboratorul “Procese şi produse inovative în industria de software” – PR 708

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Laboratorul ”Tehnologii Electronice Complexe” – Local LEU, Corp A, subsol

Laboratorul ”Rețele fără fir și Internet-of-Things”, – Local LEU Corp A, et. 3, Sala A316

Laboratorul ”Reţele de Senzori Wireless” – Local LEU, Corp B, Sala B237

Laboratorul ”Studii avansate în Dispozitive şi Circuite Electronice, DCE-SA” – Local LEU, Sala B126

Laboratorul ”Arhitecturi, Protocoale și Sisteme pentru Rețele și Servicii (APSRS)” 

 

Centrul de Cercetări CAMPUS

Laboratorul ”Tehnologii Auto Nepoluante” – Clădirea CAMPUS, sala P03

Laboratorul ”Tehnologii de Conversie a Energiei Electrice, Surse Regenerabile și Impact asupra Mediului și Populației” – Clădirea CAMPUS, sala 212

Laboratorul ”Procese și Tehnologii Inovative pentru Reţele Multifuncţionale de Acces, Comunitare și Municipale (Smart City Networks)” – Clădirea CAMPUS, Sala 301

Ce este evenimentul OPEN DOORS

Evenimentul OPEN DOORS este organizat în cadrul proiectului NETIO “Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things“, derulat de Universitatea POLITEHNICA din București. Proiectul are ca obiectiv principal crearea unui cadru de colaborare efectivă între specialiști din UPB și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things, și implică realizarea unor granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii, temele specifice fiind investigate pe parcursul primului an al proiectului.

În cadrul evenimentului NETIO OPEN DOORS, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor vă invită să vizitați laboratoare de cercetare și să cunoașteți îndeaproape tematicile și rezultatele de cercetare obținute de colectivele acestor laboratoare, cât și infrastructura existentă, oferind astfel posibilități de parteneriate pentru transferul de cunoștințe. Cu această ocazie vor avea loc discuții pentru rafinarea unor teme de cercetare specifice care pot fi abordate in cadrul granturilor de tip C si D finanțate prin proiect, cât și prezentarea infrastructurilor la care participanții pot avea acces în cadrul acțiunilor de tip B.

Pe parcursul a 2 zile (7.12 și 8.12), în intervalul 10:00-14:00, sunteți invitați să vizitați acele laboratoare care, prin tematica de cercetare abordată, pot reprezenta un partener al companiei în colaborarea care se va realiza în cadrul proiectului NETIO și în activități comune de cercetare, dezvoltare și inovare. Lista și locația laboratoarelor participante la evenimentul NETIO OPEN DOORS este prezentată mai sus.

Proiectul NETIO este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), iar valoarea totală aferentă este de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.