Pentru executarea activităților de tip B și C, organizația de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, de următoarele tipuri:

  1. contract tip ”de minimis” de 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o co-finanțare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale organizației de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acțiuni;
  2. contract tip ”ajutor de stat” de 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să co-finanțeze din fonduri proprii activitățile eligibile realizate de organizația de cercetare în conformitate cu tabelul de mai jos și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”.

 

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare, pe tip de activitate eligibilă și tip de întreprindere:

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale

organizației de cercetare

Activitate eligibilă (prestată de organizația de cercetare) Mare Mijlocie Mică
B.1 Acces    la   infrastructură/ laboratoare/ echipamente  

neeligibile

 

50%

 

50%

B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci
B.3 Închiriere spații de lucru
C.1 Cercetare industrială 50% 40% 30%
Dezvoltare experimentală 75% 65% 55%
C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare  

neeligibile

 

50%

 

50%

C.3 Cercetări de piață
C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității

 

Finanțarea activităților neeligibile se va asigura integral de către partenerul întreprindere.

Pentru executarea activităților de tip D organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract subsidiar cu Organismul Intermediar pentru CDI tip ”ajutor de stat” de  max. 1.800.000 lei valoare eligibilă. Valoarea activităților CD prestate de organizația de  cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a activităților CD realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.

Modul de acordare a finanțării publice nerambursabile către întreprinderea parteneră ca procent din costurile eligibile pe contractele de colaborare CD (activități tip D) pe tip de activitate CD și pe tip de partener în baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”:

Cotele maxime de finanţare publică nerambursabilă ca procent din costurile eligibile
Partener în colaborare Cercetare industrială Dezvoltare experimentală
Întreprindere mare 65% 40%
Întreprindere mijlocie 75% 50%
Întreprindere mică 80% 60%