Conferința de lansare a proiectului

NETIO

3 noiembrie 2016, Sala Senatului UPB, ora 10:00

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

ID 40 270 / Nr. contract de finanțare: 53/05.09.2016

Avem deosebita plăcere şi onoare de a vă invita la Conferinţa de lansare a proiectul NETIO “Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things“, derulat de Universitatea POLITEHNICA din București.

Obiectivul proiectului este crearea unui cadru de colaborare efectivă între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things, având drept consecință directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a a mediului economic.

In cadrul proiectului NETIO se vor desfașura granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii, temele specifice ale acestor granturi fiind investigate pe parcursul primului an al proiectului. Proiectul NETIO are o durată de 4 ani și este realizat de facultatea de Automatică și Calculatoare în colaborare cu facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din UPB.

Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), iar valoarea totală aferentă este de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020