Imagini – Workshop ofertă NETIO

INVITAŢIE – Workshop ofertă NETIO

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

Cod MySMIS 105976 / ID 40 270 / Nr. contract de finanțare: 53/05.09.2016

6 iulie 2017, Sala conferințe PRECIS – PR105, ora 13:00

 

Avem deosebita plăcere și onoare de a vă invita la Workshop Ofertă NETIO, în cadrul proiectului cu titlul: “Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things“, derulat de Universitatea POLITEHNICA din București.

Obiectivul proiectului este crearea unui cadru de colaborare între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things. În cadrul proiectului NETIO se vor desfășura granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii.

Obiectivul evenimentului este discutarea detaliilor realizării contractelor de colaborare din cadrul proiectului, în cadrul unui workshop interactiv în care se vor aborda următoarele aspecte:

  • 13:00 – 14:00 Înregistrare și lunch
  • 14:00 – 15:00 Identificarea oportunităților de noi produse bazate pe serviciile oferite de UPB
  • 15:00 – 16:00 Prezentarea modului de realizare a contractelor de tip B, C și D: contractare, raportare, aspecte financiare
  • 16:00 – 16:15 Networking break
  • 16:15 – 17:15 Prezentarea și discutarea procedeului de atribuire a temelor de cercetare pentru C și D

 

Modelul standard de contract de tip B, C și D este publicat aici.

Proiectul NETIO este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), iar valoarea totală aferentă este de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment până pe data de 4 iulie pe adresa evenimente@pharmabusiness.com.ro, împreună cu datele de contact ale reprezentantului care va participa la eveniment. Locurile la Workshop sunt limitate datorită formatului de organizare.

Cu deosebită considerație,
Prof. dr. ing. Adina Magda Florea
Director de proiect