Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

NETIO

Evoluția recentă și explozivă a Internetului Obiectelor/Lucrurilor (Internet of Things – IoT) creează o dimensiune nouă pentru societate și membrii acesteia, iar orașele viitorului sunt “orașele inteligente” capabile să interconecteze membrii comunității, procesele, datele și “obiectele inteligente” care există la nivelul acestora. În același timp, evoluția IoT stimulează productivitatea, creează oportunități de business și condiții de reducere a costurilor de producție fără precedent.

În acest context, scopul proiectului NETIO este crearea unui cadru de colaborare efectivă între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi și accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie pentru dezvoltarea de produse și servicii inovative din sfera IoT și a orașelor inteligente, având drept consecință directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor partenere, dar și a mediului economic în general. Dezvoltarea de produse și servicii de comunicație diversificată (Radio, IR, NF, Wireless, etc.), interconectate prin infrastructuri de senzori și obiecte inteligente care pot acoperi o arie geografică semnificativă, poate răspunde la provocările de zi cu zi ale membrilor unei comunități prin furnizarea de informații bazate pe prelucrări inteligente și specifice contextului, precum și date analizate sistematic în vederea surmontării provocărilor urbane identificate.

Programul Operațional POC
Axa Prioritară AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acțiunea 1.2.3
Tipul proiectului Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul 2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ȘI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE
2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații
2.1.2 Internetul viitorului
2.1.1 Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni

 

Durata proiectului: 48 de luni