Imagini – UPB ITC Brokerage Event 15 iunie 2017

Invitatie – UPB ITC Brokerage Event 15 iunie 2017

UPB ITC Brokerage Event

organizat în cadrul proiectului

NETIO

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

Cod MySMIS 105976 / ID 40 270 / Nr. contract de finanțare: 53/05.09.2016

15 iunie 2017, Biblioteca UPB, ora 9:00

 

Avem deosebita plăcere și onoare de a vă invita la Evenimentul UPB ITC Brokerage, în cadrul proiectului NETIO “Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru osocietate conectată la Internet of Things“, derulat de Universitatea POLITEHNICA din București.

Obiectivul proiectului este crearea unui cadru de colaborare între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things. În cadrul proiectului NETIO se vor desfășura granturi de cercetare în parteneriat între UPB și companii.

Obiectivul evenimentului UPB ITC Brokerage este de a stabili caracteristicile principale ale modului de colaborare între universitate și companii, în activitățile de tip B, C și D – accesul companiilor la infrastructura universității, transfer de cunoștințe către industrie și cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă.

 

Programul evenimentului este următorul:

 

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanților – Biblioteca UPB, etaj 2

9:30 – 10:30 Obiectivele NETIO și modul de selecție a proiectelor de tip B, C și D; Experiența A&C și ETTI în derularea proiectelor cu întreprinderile.

10:30 – 11:00 Infrastructuri de cercetare disponibile pentru activitățile de tip B

11:00 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 13:30 Knowledge Café. Reprezentanții companiilor invitate vor discuta și își vor exprima opiniile pe tema modalităților de colaborare între universitate și industrie și a temelor de interes pentru companii în domeniul Internet of Things. Întrebările ce urmează a fi discutate se găsesc mai jos.

13:30 – 14.00 Concluzii Knowledge Café.

14.00 – 15.00 Prânz și networking – PRECIS 106

15.00 – 15.30 Oportunități de accesare a fondurilor naționale și europene destinate întreprinderilor – PRECIS 105

15.30 – 16.00 Modelul de business bazat pe inovare – PRECIS 105

 

Lista întrebărilor ce vor fi discutate în cadrul Brokerage Event este următoarea:

  • Este necesară cercetarea în companiile / reprezentanțele din România?
  • Ce înseamnă parteneriatul universitate-companii în cercetare?
  • Cum ar trebui gestionate drepturile de proprietate intelectuală într-o colaborare între universitate și companie? Cum putem disemina rezultatele unui proiect de cercetare realizat în parteneriat cu companiile?
  • Care sunt subiectele de cercetare care ar trebui abordate în cadrul activităților de colaborare și transfer de cunoștințe din proiectul NETIO?
  • Care sunt infrastructurile de cercetare din universitate care sunt de interes pentru compania dumneavoastră?

Proiectul NETIO este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), iar valoarea totală aferentă este de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.

 

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment până pe data de 14 iunie pe adresa evenimente@pharmabusiness.com.ro, împreună cu datele de contact ale reprezentantului care va participa la eveniment. Locurile la Knowledge Café sunt limitate datorită formatului de organizare.

 

Cu deosebită considerație,

Prof. dr. ing. Adina Magda Florea

Director de proiect