Imagini – Conferinta de presa

Comunicat de presa – 29.11.2017

Proiecte selectate în cadrul proiectului NETIO – Ecosistemul de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

Proiectul „Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things” – P_40_270, realizat de Universitatea POLITEHNICA din București, se derulează în cadrul Acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. Proiectul implică realizarea unor proiecte de cercetare co-finanțate de întreprinderi și realizate în parteneriat cu întreprinderile pentru a răspunde nevoilor de inovare ale economiei, în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse, procese și tehnologii cerute de piață. Pentru selecția proiectelor, a fost organizată o competiție desfășurată în perioada 27 septembrie – 22 noiembrie 2017
În urma primirii unui număr de 28 de propuneri de proiecte, au fost selectate două proiecte de tip C și 9 proiecte de tip D, selecția fiind realizată pe baza a trei evaluări făcute de experți independenți, atât din mediul universitar cât și din mediul de afaceri, fiecare proiect fiind evaluat de cel puțin un specialist din industrie.

“Aș dori să precizez că toate proiectele câștigătoare au o foarte bună calitate și avem convingerea că vor duce la un transfer real de cunoștințe între Universitatea Politehnică București și companiile participante la proiect. În ceea ce privește tematicile propunerilor selectate, în urma competiției NETIO, aș vrea să menționez, ca exemple: utilizarea senzorilor și a roboților inteligenți pentru susținerea activităților utilizatorilor, platformă de securitate pentru dispozitive IoT, sisteme de telemetrie pentru agricultura inteligentă, rețele inteligente de monitorizare a distribuției electrice. De asemenea, trebuie menționate și alte proiecte interesante, cum ar fi: telemonitorizarea a calității aerului, platformă inteligentă pentru administrarea medicamentelor, monitorizarea acoperirii cu vegetație lemnoasă a suprafețelor. Printre companiile cu proiecte câștigătoare se află: Centrul IT pentru Știință și Tehnologie SRL, CODA Intelligence SRL, PRIME Motors SRL, Beia Consult International SRL, All Businesses Management SRL, OpenGov SRL, DIGITAL BIT SRL, TERRASIGNA SRL, IMPERIAL ELECTRIC SA și altele. Cele mai multe proiecte au o durată de doi ani, însă exista și proiecte cu o durată de doi ani și jumatate. Proiectele vor fi demarate din luna ianuarie 2018 și suntem nerăbdători să le începem. Urez, din suflet, mult succes proiectelor care au câștigat competiția NETIO!”, a declarat doamna prof. dr. ing. Adina Magda Florea din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, director de proiect, la conferința de presă în cadrul căreia au fost anunțate proiectele selectate în urma competiției NETIO.

Internetul Obiectelor (Internet of Things – IoT) este tehnologia cu cea mai rapidă evoluție din tehnologiile legate de Internet. Internet of Things este un concept și o paradigmă care implică omniprezența în mediu a unui număr mare și divers de dispozitive și obiecte active care, prin conexiuni cu fir și fără fir și scheme de adresare unice, sunt capabile să interacționeze și să coopereze cu alte dispozitive și obiecte în scopul creării de servicii și aplicații omniprezente și adaptate nevoilor utilizatorilor.
Proiectul NETIO are ca obiectiv general crearea unui cadru de colaborare efectivă între specialiștii din Universitatea Politehnica din București și întreprinderi pentru accelerarea transferului de cunoștințe din mediul academic către industrie în scopul dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things, având drept consecință directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a mediului economic, asigurând companiilor implicate creșterea competitivității acestora.
Proiectul propune o serie de acțiuni integrate și concertate care se încadrează în direcțiile de cercetare și dezvoltare de produse în principal din sfera Internetului Obiectelor, fiind însă relevante și pentru datele de mari dimensiuni, produse ce sunt caracterizate prin valoare adăugată mare. Abordând tematici inovatoare și care vor realiza excelență tehnologică și dezvoltare de produse inteligente, estimate a avea un impact semnificativ pe piața românească dar nu numai, proiectul se încadrează în specializările inteligente: Tehnologii informaționale și de comunicații; Internetul viitorului și Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni.

O consecință directă a realizării proiectului NETIO reprezintă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor partenere, a mediului economic în general precum si a mediului academic implicat in activități de cercetare. Dezvoltarea de produse și servicii inteligente bazate pe Internetul Obiectelor poate răspunde la provocările de zi cu zi ale membrilor unei comunități prin furnizarea de informații bazate pe prelucrări inteligente și specifice contextului, precum și pe date analizate sistematic în vederea surmontării provocărilor urbane. În acest fel proiectul devine un catalizator al inovării de produse, a căror specificitate generală o reprezintă valoarea adăugată mare, prin colaborări bazate pe o cerere reală într-o piață în continuă creștere.

Proiectul NETIO are o durată de 4 ani și este realizat de facultatea de Automatică și Calculatoare în colaborare cu facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea Politehnica din București.

Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) iar valoarea totală aferentă este de 15.901.500 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 13.497.500 lei.