PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

NETIO Open Doors

7-8 Decembrie 2016, orele 10-14

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 

Laborator:

Produse şi servicii interoperabile pentru suportul deciziilor, pe bază de date geospaţiale, Sala PR604

Descriere Laborator:

Laboratorul este destinat activităţii de cercetare ȋn domeniul produselor şi serviciilor interoperabile pentru suportul deciziilor, pe bază de date geospaţiale. Colectivul de bază este format din Mariana Mocanu, Adrian Surpăţeanu, Costin Chiru, Sorin Ciolofan, Cristian Trancă, Alexandru Predescu, Răzvan Tătăroiu. Ȋn cadrul proiextelor dezvoltate de echipa de bază participă cercetători din alte colective ale UPB sau din străinătate. O componentă importantă o reprezintă activitatea de cercetare a studenţilor din programele de masterat ale Departamentului de Calculatoare, precum şi activitatea de elaborare a proiectelor de licenţă.

Servicii oferite:

Crearea unui mediu de lucru pentru dezvoltarea unei infrastructuri inovative pentru schimbul, partajarea, accesarea şi utilizarea datelor spaţiale şi a serviciilor de date spaţiale interoperabile la nivel european, compatibile cu Directiva 2007/2/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, din 14 Mai 2007, INSPIRE.

Dezvoltarea de soluţii care rezolvă probleme privind disponibilitatea, calitatea, organizarea, accesibilitatea şi partajarea informaţiilor spaţiale, probleme care sunt comune unui număr mare de categorii de politici şi informaţii, fiind întâlnite la diferitele niveluri ale autorităţilor publice.

Dezvoltarea de cercetări doctorale ȋn domeniul sistemelor interoperabile centrate de IoT.

Produse:

Dezvoltarea de produse informatice de tip sisteme de suport pentru decizii, cu precădere ȋn domeniul resurselor de mediu.

Infrastructură de cercetare:

Laboratorul dispune de o reţea de senzori wireless (NI), de acces la software ArcGIS, precum şi de echipamente pentru realizarea şi testarea de circuite experimentale de achiziţie de date.

Contact:

Responsabil de laborator: prof.dr.ing. Mariana Mocanu

0751010993 / mariana.mocanu[at]cs.pub.ro / PRECIS 604